09 Tem 2021

İTÜ ve E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi’nden İşbirliği Protokolü

İstanbul Teknik Üniversitesi, akademik bilgi ve birikimini ülkemizin köklü ve başarılı liseleri ile paylaşmaya devam ediyor. İTÜ, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri ile yapılan işbirliği protokollerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda ülkemizin başarılı liselerinden biri olan E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi’yle sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Protokol, E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin İTÜ ile E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi tarafından ortaklaşa uygun görülecek bilimsel çalışma, araştırma ve projelerine İTÜ’nün uygun göreceği yer ve zamanlarda ziyaret etmelerini ve yararlanmalarını kapsıyor.

Protokol kapsamında İTÜ öğrencileri ve mezunları, liselere yönelik hazırladığı farklı proje ve etkinliklerde öğrencilerin geleceğe dair hayallerini, ilgi alanlarını ve beklentilerini dinleyerek onlara mentorluk hizmeti sunacak.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu ve E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Akif Yağcı tarafından imzalanan işbirliği protokolü aşağıdaki yükümlülükleri kapsıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yükümlülükleri

Lise tarafından önerilen derslerden üniversite tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda öğretim elemanları tarafından öğretmen ve öğrencilere sunumlar yapmak.

Öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik tertip edilecek eğitici ve öğretici seminer, panel ve konferanslar için akademik personel temini konusunda destek vermek.

Üniversite tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik seminer yapmak.

Lisenin, öğrencilerine önereceği konularda bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması hususunda üniversite tarafından gerekli bilimsel danışmanlığı sağlamak.

Lise öğrencilerine üniversite tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda üniversitenin sahip olduğu imkânlarından yararlandırmak.

E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi’nin yükümlülükleri

Eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılması, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanması ve uygulanması için üniversiteye önerilerde bulunmak.

Öğrencilerin toplum hizmeti çalışmaları kapsamında üniversiteyle işbirliği yapmaları için destek olmak ve gerekli ortamı oluşturmak.

Ortak yükümlülükler

Yapılacak faaliyetlere ilişkin tüm kararları ortaklaşa almak.

 Yapılan ortak çalışmaların fayda analizlerini yapmak.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik olarak ihtiyaç analizlerinin ve hizmetiçi eğitim seminerlerinin hazırlanmasına destek olmak ve öğrencilerin meslek seçimlerine destek olmak amacıyla üniversite tanıtım ziyaretleri düzenlemek.

İstenilmesi halinde “Bilim Danışma Kurulu” oluşturmak.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ