30 Tem 2021

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Atama kararnamesi 29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer aldı. 2021/371 sayılı kararda Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362’nci maddesi gereğince Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun atandığı belirtildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu hakkında

Türk Patent ve Marka Kurumu; patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topografyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunmasıyla ilgili işlemleri yapar. Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar. Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder. Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesiyle teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini gerçekleştirir. Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, işbirliğinde bulunur. Türkiye’yi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye’de uygulanmasını sağlar. Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma-geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar. Sınai mülkiyet alanında yurtiçinde ve yurtdışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya yeni görevinde başarılar dileriz.
İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ