02 Ağu 2022

TÜBİTAK’tan 14 Öğretim Üyemize Proje Desteği

“TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022 yılı birinci dönem çağrı sonuçları açıklandı. Program kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 14 proje destek almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “1001  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2022 yılı 1. dönem değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

2022 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1992 proje önerisinden 1851’i bilimsel değerlendirmeye alındı ve yapılan değerlendirme sonucunda 306 proje önerisinin desteklenmesine, 154 proje önerisiyle de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verildi. Desteklenen projelerden 14’ü İTÜ’lü akademisyenlerin hazırlayıp sunduğu projeler oldu.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, mali ilkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen İTÜ öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:

 
ARAŞTIRMA GRUBU     
 
PROJE NO     
 
PROJE ADI     
 
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ      
 
FAKÜLTE
 
BÖLÜM
KBAG 122Z565

Nükleik Asit Taşıyıcı Katyonik Sentetik Vektör: Kitosan-G- Poli (N-[3- (Dimetilamino)Propil] Metakrilamit)

Doç. Dr. Argun Talat Gökçeören Fen-Edebiyat

Kimya Mühendisliği

KBAG 122Z467

Fotodinamik Antimikrobiyal Aktivite, Biofilm İnhibisyonu ve Dna Etkileşimi için Yeni Florenil Sübstitüe Ftalosiyaninler

Prof. Dr. Ayfer Kalkan Burat Fen-Edebiyat Kimya Mühendisliği
MAG 122M607

Kimyasal Tepkimeli Sıkıştırılabilir Türbülanslı Akışların Sayısal Benzetimi için Hibrit Lattice Boltzmann-Sonlu Hacimler Yöntemi Geliştirilmesi

Doç. Dr. Ayşe Gül Güngör Uçak ve Uzay Bilimleri Uzay Mühendisliği
MAG 122M390

Ters Osmoz Membranlarında Biyotıkanma Kontrolü Amacıyla Biyokatalitik Membran Üretimi

Öğr. Gör. Dr. Bahar Yavuztürk Gül Fen-Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
SOBAG 122K345

Esg-Finansal Performans İlişkisi ve Bu İlişkide Reklam ve Ar-Ge Harcamalarının Rolü

Doç. Dr. Cumhur Ekinci İşletme İşletme Mühendisliği
KBAG 122Z563

Kanserin Hipertermi Destekli Kemoterapisinde Kullanılma Potansiyeli Olan Altın Nano-Çubuk/Polimer Esaslı Bir Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi

Öğr. Gör. Dr. Çağatay Altınkök Fen-Edebiyat Kimya Mühendisliği
SOBAG 122K260

Sokaklarda Güvende Hissetmeyi Etkileyen Mekânsal Niteliklerin Sinirbilim ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemlerle Sanal Mekânlar Üzerinden Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Dilek Yıldız Mimarlık Mimarlık
ÇAYDAG 122Y164

Ezine-Ayvacık Magmatik Sistemleri ile İlişkili U-Th ve Nadir Toprak Element Zenginleşmesinin Kökeninin Petrolojik Evrim Süreçleri İçinde Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülmez Yıldırım Maden Jeoloji Mühendisliği
ÇAYDAG 122Y102

Hassasiyet Analizi Tabanlı Özgün Açıklanabilir Yapay Zeka Yöntemi ve Uzaktan Algılama Görüntüleri için Derin Öğrenme Modellerinde Kullanımı

Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü Deprem Mühendisliği
SOBAG 122K268 Kumio Karma Gerçeklik Mecrasında Oyunlaştırmayla Zenginleştirilmiş Kültürel Miras Yorumlamasının Mekânsal Bilişe Etkisi Prof. Dr. Leman Figen Gül Mimarlık Mimarlık
MAG  122M598

Sıkıştırılabilir Akışlar İçin Keyfi Bir Lagranyen-Euleryen Algoritması Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Şahin Uçak Ve Uzay Bilimleri Uzay Mühendisliği
MFAG 122F124

Kozmolojik Uyumsuzlukları Çözmek Üzere Modifiye Kütleçekim Kuramlarından Lscdm Tipi Kozmolojik Modellerin Elde Edilmesi

Doç. Dr. Özgür Akarsu Fen-Edebiyat Fizik Mühendisliği
MFAG 122F157

Toryum Yakıtlı Mikro Nükleer Reaktör Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Senem Şentürk Lüle Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı
KBAG 122Z568

Perovskite Güneş Hücreleri ve Kapasitör Uygulamaları İçin Tiyenotiyofen ve Ditiyenotiyofen Türevi P-Tipi Organik Yarıiletkenler

Prof. Dr. Turan Öztürk Fen-Edebiyat Kimya Mühendisliği
İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ