22 Kas 2022

İTÜ’de Deprem Paneli

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 15 Kasım’da düzenlenen “Depremini Bekleyen Mega Kent: İstanbul, Yapı Güvenliği, Güçlendirme, Tsunami” paneli alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), geleceği dönüştürme hedefiyle etki odaklı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Ülkemiz, yurt genelinde ilk deprem tatbikatını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişken, İTÜ, Türkiye’nin yaşadığı en önemli doğal afetlerden olan deprem konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve toplumsal katkı sağlamak hedefiyle uluslararası bir panel düzenledi.

15 Kasım 2022 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Depremini Bekleyen Mega Kent: İstanbul, Yapı Güvenliği, Güçlendirme, Tsunami” başlıklı panele İTÜ ve ODTÜ’den akademisyenler konuşmacı olarak katıldılar.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Demir’in açılış konuşmasıyla başlayan panelde; mimarlık, inşaat mühendisliği ve jeofizik mühendisliği gibi disiplinlerden bilim insanları yakın gelecekte olması beklenen Marmara depremini, İstanbul’un depreme hazırlık bakımından mevcut durumunu ve depreme karşı yapılması gerekenleri tartıştılar.

Depreme karşı güvenli bir İstanbul için çözüm önerilerinin sunulduğu panel, öğrencilerin de dahil olduğu kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından takip edildi. Son bilimsel araştırmalar ışığında Marmara Denizi’nde büyük depremi üretmesi beklenen fay ve oluşacak tsunami, Anadolu faylarının güncel durumu, İstanbul’daki mevcut yapı stokunun deprem riski ve etkin güçlendirmesi için yapılmış örnekler, orta yaşlı yapıların güvenliği ve değiştirilebilir bağ kirişi geliştirilmesi gibi konulara panelde geniş yer ayrıldı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ