13 Oca 2023

İTÜ’de Enerji Verimliliği Paneli

İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Verimliliği Derneği’yle 11 Ocak’ta düzenlediği “Verimli Buluşmalar: Enerji Dönüşümünde Enerji Verimliliğinin Rolü” panelinde enerji alanında uzman isimler bir araya geldi.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), geleceği dönüştürme hedefiyle, sosyal ve ekonomik iyileşmeyi önceleyen faaliyetleri sürdürüyor. Bu vizyon çerçevesinde “sürdürülebilirlik yılı” ilan ettiği 2023’te İTÜ, ülkemizde giderek artan enerji tüketimi, üretim niteliği ve miktarı açısından kayıpları en az seviyeye indirmeyi hedefleyen bir panele ev sahipliği yaptı. Enerji Verimliliği Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Verimli Buluşmalar: Enerji Dönüşümünde Enerji Verimliliğinin Rolü” başlıklı panel, kamuoyunu bilinçlendirmek ve toplumsal katkıya odaklandı.

İTÜ’den ve enerji sektöründen önemli isimlerin yer aldığı panel, 11 Ocak 2023 tarihinde Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Panelde enerji alanında çalışan bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcileri ve çeşitli sivil topluluk kuruluşları dinleyicilere seslendi.

İTÜ Enerji Enstitüsü ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) ortaklığıyla düzenlenen panel, İTÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Kumral’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan moderatörlüğünde yapılan oturumla devam etti.

Panelde, İTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve Prof. Dr. Sermin Onaygil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Dr. Bilal Düzgün, ENVER Derneği Başkan vekili Dr. Oğuz Can, Daikin firmasının CEO’su Hasan Önder ve Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Bülent Şen, enerji verimliliği üzerine mevcut durumu ve gelecek vizyonunu tartıştılar.

“Dijital” temizlik çağrısı

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu konuşmasında güncel bir veri paylaştı: “Şu anda dünya nüfusunun yüzde 53,6’sı internet kullanıyor. İnternet kaynaklı enerji tüketimi küresel sera gazı salımının yüzde 3,7’sini oluşturuyor.” Prof. Dr. Karaosmanoğlu, bu miktarın göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirtti. Telefon ve bilgisayarlardan kullanılmayan uygulama ve dosyaların kaldırılması çağrısı yapan Prof. Dr. Karaosmanoğlu bu şekilde dijital sistemlerden kaynaklanan karbon ayak izinin önemli ölçüde azaltılmasının mümkün olduğunun altını çizdi: “En yerli ve yenilenebilir enerji, verimli kullanılan enerjidir. Gereksiz yer kaplayan dijital verilerin silinmesinin cihazların hızını arttırarak mevcut enerji tüketimini de düşürecektir.”

Yenilenebilir enerji ve verimlilikle sıfır emisyon hedefine ulaşmak mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Planlama ve Denetim Daire Başkanı Dr. Bilal Düzgün, pandemi sonrasında değişen tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Dr. Düzgün, salgınla birlikte AVM gibi mekânlarda enerji tüketiminin azaldığını, e-ticaret kaynaklı tüketimin ise çoğaldığını hatırlatarak, “Enerji verimliliği çalışmaları istenilen sonuçları vermezse 2050’ye dek enerji ihtiyacı yüzde 30 değil yüzde 90 düzeyinde artacak. Enerji verimliliği toplumun geneline yayılabilen alışkanlıklarla arttırılabilir. Dünya sıfır emisyon hedefine ulaşmak için enerji verimliliğini yenilenebilir enerji çalışmalarıyla bir araya getirmelidir.”

Enerji dönüşümüyle enerji verimliliği konusunda çözüm önerilerinin sunulduğu panel, öğrenciler ve basının da dahil olduğu kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından takip edildi. Enerji alanında son bilimsel araştırmaları ve yeni eğilimleri esas alan farklı konu başlıkları ele alındı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ