20 Mar 2023

Su Sektörüne Yenilik Getiren Öğrenciler İTÜ’de Buluştu

İTÜ’de DIGIWATER projesi kapsamında uluslararası bir kamp düzenlendi. Öğrenciler, sanayi ve akademiden paydaşlar, su sektöründe dijital teknolojilerin yeni uygulamalarını paylaşmak ve geliştirmek için İTÜ MEMTEK’te 15-17 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenen kampta bir araya geldiler.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. yılındaki vizyonu kapsamında teknolojik ve dijital dönüşüme odaklanan çalışmalar gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirlik hedefiyle geleceği dönüştüren üniversitemiz, öğrencilerin yenilikçiliğini geliştiren uluslararası işbirliklerini güçlendiriyor.

Erasmus+ projesi DIGIWATER’ın bir girişimi olan İstanbul İnovasyon Kampı, 15-17 Mart tarihlerinde Ayazağa Yerleşkemizde altı üniversite, altı KOBİ ve şemsiye kuruluş EWA’nın katılımıyla gerçekleşti. Uluslararası ölçekte bir öğrenci grubu ile akademi, kamu ve sanayiden paydaşlar, su sektöründe dijital teknolojilerin yeni uygulamalarını paylaşmak ve geliştirmek için bir araya geldi.

Kampın teması: siber güvenlik ve doğal afetler

İTÜ-MEMTEK ve MEMSİS'in ev sahipliğinde yapılan ve Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından yürütülen İstanbul inovasyon Kampı’nın odak noktası, su sektöründeki doğal ve insan kaynaklı afetlerin dijital kavramlarla yönetilmesi oldu. Türkiye'deki son depremler ve siber saldırılarda yaşanan küresel artış göz önüne alındığında bu konuların öneminin daha da arttığı vurgulandı.

Uluslararası ölçekte bir öğrenci grubu ile akademik, idari ve sanayiden paydaşlar, su sektöründe dijital teknolojilerin yeni uygulamalarını paylaşmak ve geliştirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir araya geldi.

Beyin fırtınası, sunumlar ve teknik gezi

Dijitalleşen su sektöründe güvenliğin sağlanması için farklı yazılımlar ve paket programlar gibi araçlar kullanılmakta. Bunların yapım aşamasında fark edilemeyen bazı güvenlik açıkları bulunurken, savaş gibi durumlarda bu açıklar tehdit unsuru haline gelebilmekte. Sonuçta, su tesislerine yapılan siber saldırılar ülkeler ve toplumlar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

DIGIWATER projesi kapsamında ikincisi düzenlenen inovasyon kampında su sektörüne yönelik siber saldırılar ve doğal afetlerden kaynaklanan tehditlerin engellenmesi, süreç ve tesislerin korunması için çözümler üretilmesi konusunda verimli çalışmalar yapıldı. Erken alarm sistemleri geliştirmek, siber saldırı durumunda yapılacakları tartışmak ve yanıt seçeneklerini değerlendirmek gibi konu başlıkları ele alındı.

Paydaş sunumlarının ardından gerçekleşen beyin fırtınası oturumlarında öğrenciler, sorunları çözmek için fikirler ürettiler. Ardından bir İş Modeli Kanvasına dayalı olarak fikirlerini daha da detaylandıran ve yapılandıran öğrenciler takımlar kurarak fikirlerini uluslararası bir jüri önünde sundular. Kampın son aşamasında jüri tarafından değerlendirilen takımlar arasında Norveç ve Almanya’dan öğrencilerin oluşturduğu takım birinci oldu.

Üç gün süren kamp kapsamında dijital araçların su sektöründe kullanımına örnek teşkil etmesi amacıyla İSKİ Ağva İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne teknik gezi düzenlendi.  İTÜ MEMTEK’ten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Paşaoğlu ve İSKİ yetkilileri öğrencilere tesisteki atıksu arıtımı prosesi hakkında bilgi verdiler.

DIGIWATER Projesi hakkında

İnovasyon kampı; Türkiye, Almanya, Belçika, Romanya, Kıbrıs ve Norveç’ten üniversiteler, özel sektör firmaları ve Avrupa Su Birliği’ni (EWA) bir araya getiren bir Erasmus+ projesi olan DIGIWATER’ın bir girişimidir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen DIGIWATER, su sektöründeki profesyoneller arasındaki bilgi açığını azaltmaya ve yeniliklerin daha hızlı alınmasını sağlamaya katkıda bulunan girişimci becerileri öğretmek ve teşvik etmek için yenilikçi ve çok disiplinli yaklaşımlar geliştirme amacına sahiptir.

DIGIWATER’ın ilk inovasyon kampı proje ortakları KU Leuven ve Sumaqua tarafından Ekim 2022’de Leuven’da (Belçika) düzenlenmiş, öğrenciler su sektörü için nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri uygulamaları üzerinde çalışmıştı.

Hedef, prototipler geliştirilmesi ve son kullanıcı testleri yapılması

Öğrenciler, jüri geri bildirimlerini kullanarak inovasyon kampından sonraki aylarda prototipler oluşturarak fikirlerini daha da geliştirecekler. Prototip oluşturma döngüsü, yeni prototiplerin son kullanıcı ortamlarında test edilip son şeklini almasıyla tamamlanacak.

DIGIWATER projesindeki gelişmeleri takip etmek için Instagram, Twitter, Facebook ve Linkedin sayfalarına bakılabilir.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ