31 Tem 2023

TÜBİTAK – 1001 Programı Kapsamında İTÜ’den 6 Proje Destek Almaya Hak Kazandı

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2023 Yılı I. Dönem sonuçları açıklandı. İTÜ’DEN 6 proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

TÜBİTAK “1001– Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

2023 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1654 proje önerisinden değerlendirmeye alınan 1550 proje, bilimsel değerlendirmeden geçti. Yapılan değerlendirme neticesinde, 245 proje önerisinin desteklenmesine, 23 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verildi.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde mali ilkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen, İTÜ öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen 6 proje şöyle sıralandı:

Proje        Yürütücüsü                                                                                Proje Adı
Birgül Benli

 

Nte’lere Yönelik Mikroakışkan Platform Geliştirilmesi: Madende Nadir Toprak Elementlerinin Hızlı Ekstraksiyonu ve Zenginleştirilerek Saptanması

 

Demet Biltekin

 

Ege Denizi Paleoiklim Kayıtlarının Çoklu Parametre Yöntemlerle Tayini ve Gelecek İklim Değişikliğinden Etkilenebilirliğinin Belirlenmesi

 

 

Esra Çapanoğlu Güven

 

Bitkisel Gıda Atıklarından Geri Kazanılan Polifenollerin Kurutulmuş Çapraz Bağlı Aljinat Matrisinde Farklı Yöntemler Kullanılarak Enkapsülasyonu, Karakterizasyonu ve In Vitro Biyoyararlılığının Araştırılması

 

İsmail Yılmaz

 

İndolin Halkası İçeren Kromelinyum-Siyanin Tabanlı ve Yüksek Seçiciliğe/Hassasiyete Sahip Yeni Cıva(Ii)-Kemodozimetrelerin Geliştirilmesi: Gerçek Örnek, Kâğıt Şerit, Akıllı Telefon ve Hücre-İçi Uygulamaları

 

Mehmet Suha Yazıcı

 

Co2’nun Yüksek Elektron Değerlikte Elektrokimyasal Dönüşümü İçin Cvd Grafen Destekli Ftalosiyanin Katalizörler ve Gaz/Sıvı Difüzyon Elektrotlu Akış Hücreleri Geliştirilmesi

 

Tolga Görüm

 

06 Şubat 2023 Mw 7.8 ve Mw 7.6 Depremlerinin Tetiklediği Heyelan Alanlarının Belirlenmesi, İzlenmesi ve Ardışık Jeomorfik Tehlike Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 
İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ