21 Mar 2024

EELISA’dan Yılın İlk Birim-Program Koordinatörleri Toplantısı

12 Mart’ta düzenlenen EELISA Birim-Program Koordinatörleri toplantısında EELISA’nın ikinci aşamasında; öğrenci, akademisyen ve idari bileşenlerin etkin şekilde süreçlere dahil edilmesi amacıyla üniversitemizin her birim ve programından birer EELISA Koordinatörü seçildi.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2024 Küresel Etki Yılı’nda EELISA Avrupa Üniversitesi’nde edinilen kazanımların ve sunulan olanakların birim/program düzeyinde kurumsallaştırılması, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile sağlıklı ve sürekli bilgi akışı sağlanması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

EELISA koordinatörlerinden bölümlerde tanıtım

12 Mart 2024 tarihinde SDKM’de düzenlenen 2024 Bahar döneminin ilk EELISA Birim-Program Koordinatörleri toplantısında EELISA Yürütme Kurulu Üyesi ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata bir açılış konuşması yaptı. Doç. Dr. Emrah Acar, katılımcılara EELISA kapsamında yürütülen çalışmalar, kazanımlar, stratejik vizyon ve kapsam gibi çeşitli konularda bilgi verdi.

EELISA’nın üniversitemizde daha iyi tanıtılması ve benimsenmesi için 50 bölüm ve anabilim dalından birer EELISA koordinatörü seçilmişti. Toplantıda, seçilen koordinatörlere EELISA’nın kurumsal yapısı ve İTÜ’nün EELISA’daki rolü aktarıldı. Koordinatörler ise üstlendikleri kilit rollerine dair görüş ve önerilerini paylaştılar.

İleriye yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlenmesi ve bu sayede bölüm bazında öğrenci, akademisyen ve idari personelin bilgilendirilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

EELISA’nın araştırma ve öğrenme ekosisteminin belkemiğini oluşturan EELISA toplulukları arasında, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tarafından liderliği üstlenilen İTÜ merkezli toplulukların kurulması ve sayılarının arttırılması hedeflendi. Bölüm bazında koordinatörlerin belirli periyotlarla tanıtım toplantıları düzenlemesi fikri üzerinde duruldu.

EELISA 2.0’ın hedefleri

EELISA Avrupa Üniversitesi; Erasmus+ tarafından 2020-2023 yıllarını kapsayan ilk fonlama döngüsünü başarıyla tamamlamıştı. EELISA’nın 1 Kasım 2023’te başlayan ve 2023-2027 yıllarını kapsayan ikinci aşamasında; üniversitemizin öğrenci, akademisyen ve idari bileşenlerinin etkin şekilde süreçlere dahil edilerek, eğitim ve araştırma alanlarındaki çıktıların ve yaratılan etkinin ölçeklendirilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ