08 Ara 2023

Eğitim Mekânlarında Yaratıcı Dönüşüm Atölyesi

3 Aralık 2023 tarihinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Merkezi Derslik A Binası’nda “Eğitim Mekânlarında Yaratıcı Dönüşüm” temasıyla bir atölye çalışması düzenlendi.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde, “Üniversite yerleşkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısının incelenmesi: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi MED-A Binası örneği” disiplinlerarası araştırma projesinin Prof. Dr. Hatice Ayataç ve Doç. Dr. Göksenin İnalhan yürütücülüğündeki sosyal etki analizi kapsamında bir atölye çalışması düzenlendi.

Sürdürülebilir kampüs yönetimini sadece çevresel verileriyle değil sosyal etkileriyle de değerlendirmeyi amaçlayan projenin İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi yürütücülüğünde ve EKA Creative Studio’nun desteğiyle düzenlenen atölye çalışması; akademisyen, öğrenci ve personel temsilcilerinin katılımı ile 3 Aralık 2023 tarihinde Ayazağa Yerleşkesi, Merkezi Derslik A Binası giriş katında kullanım sonrası değerlendirme yöntemi (KSD) kullanılarak “Eğitim Mekânlarında Yaratıcı Dönüşüm” temasıyla yapıldı.

Atölyeye geniş katılım

İTÜ mensuplarının Merkezi Derslik Binası özelinde mevcut durum tespitini amaçlayan bir anket çalışmasının ardından düzenlenen etkinliğin ilk oturumda Merkezi Derslik Binası’nın üç boyutlu modeli üzerinden kullanıcıların duygu analizi, memnuniyet düzeyleri, kullanıcı profili ve sirkülasyon alanları, potansiyel kullanım alanlarının tespiti alt başlıklarında ve verilen uygulama kitleri kullanılarak alt gruplarda çalışıldı.

İkinci oturumda ise atölye uygulama kiti kapsamında verilen görsel kartların gelecek kullanıma fikir oluşturabilecek yeni işlev ve kullanım amaçlarının, donatıların, iç mekân yönlendiricilerinin model üzerinde yerleştirilmesi ile gelecek öngörüleri alındı. Atölyeye katılan çalışma gruplarının kısa sunumları ile tamamlanan atölyenin çıktıları olan panolar hazırlanan raporla paylaşılacak.

Üniversite yerleşkeleri için sürdürülebilir kalkınma

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Börte Köse Mutlu ve proje araştırmacıları Prof. Dr. Hatice Ayataç, Doç. Dr. Göksenin İnalhan, Ar. Gör. A. Eymen Karabulut’un görev aldığı atölye çalışmasına İTÜ’nün farklı fakültelerinden öğrenci, akademisyen ve personel ilgiyle katıldı. Planlanan bu etkinlik öncesi, sırası ve sonrasındaki yazılı ve basılı çıktıları ile gerek üniversitemiz gerekse de ülkemizdeki diğer üniversite yerleşkeleri için sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu eğitim mekanlarının yaratıcı dönüşümüne yönlendirici olacak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ